​Ibuprofen w czasie epidemii COVID-19 – fakty i stanowiska ekspertów

Zaniepokojenie społeczne zwiększającą się liczbą zakażeń wywołanych przez koronawirus SARS-CoV-2 oraz media społecznościowe stworzyły klimat sprzyjający szerzeniu się niesprawdzonych doniesień dotyczących np. potencjalnych interakcji lekowych.