Słowacja: 1659 Euro kary za nieprzestrzeganie kwarantanny

Słowacja, Czechy i Węgry ogłosiły u siebie stan wyjątkowy. Słowacy (1695 euro) i Czesi ($130,000) nakładają wysokie kary finansowe na osoby, które nie przestrzegają zaleceń o kwarantannie. Czemu w Polsce cały czas słyszymy o ludziach uciekających z oddziałów zakaźnych albo organizujących imprezy?