Przerwa w obradach Zgromadzenia Ogólnego Sędziów SN

Po konsultacji z prezesami izb postanowiłem przerwać do soboty do godz. 12. Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego ws. wyboru kandydatów na I prezesa tego sądu – poinformował sędzia Kamil Zaradkiewicz, który przewodniczył obradom zgromadzenia. Jak wyjaśnił, zgromadzenie zostało przerwane z uwagi na niewybranie komisji skrutacyjnej. Osoby dwukrotnie zgłaszane jako kandydaci na członków tej komisji nie uzyskały wymaganej większości głosów.

Udowodnij, że jesteś niewinny, jak nie konfiskujemy majątek

Ministerstwo Sprawiedliwości chce wprowadzić konfiskatę prewencyjną polegającą na tym, że organy ścigania już nie będą musiały wykazywać, że ten majątek służył do popełniania przestępstw lub był nabyty w sposób nielegalny. MS chce żeby obywatel udowadniał, że jego majątek pochodzi z legalnych źródeł